För oss är det viktigt att du får ett trevligt och säkert besök. Från och med 23 december 2021 behöver man uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis på inomhusarrangemang med över 20 besökare. Vaccinationsbeviset kommer att scannas i huvudentrén av våra publikvärdar. Vi ber dig därför att komma i god tid till föreställningen och ha ditt vaccinationsbevis samt giltig legitimation redo.

Vad behöver jag tänka på som besökare inför mitt besök.

  • Se till att du har ett giltigt vaccinationsbevis i din mobil eller på utskrivet papper. Vaccinationsbevisen har en begränsad giltighetstid – kontrollera att beviset är giltigt den dag du ska besöka oss. Vaccinationsbevis kan hämtas med hjälp av e-legitimation på webbplatsen covidbevis.se (länken öppnas i nytt fönster).  
  • Ha legitimation och vaccinationsbevis redo när du kommer till oss.
  • Kom i god tid. Kontrollen av vaccinationsbevis kan innebära att det tar lite extra tid när du anländer till oss. 

Vem kommer att behöva visa vaccinationsbevis?

Vaccinationsbevis kommer att krävas av alla våra besökare över 18 år med en biljett. Du som är under 18 år behöver i dagsläget inte visa vaccinationsbevis för att få besöka oss. Du som av medicinska skäl inte kan vaccinera dig behöver visa upp ett läkarintyg som styrker detta. 

Tänk på att vi endast kommer att kunna godta giltigt vaccinationsbevis. Intyg om genomgång infektion eller negativt test kommer inte att gälla. Tänk även på att vissa arrangörer kan kräva vaccinationsbevis på besökare under 18 år. Kontakta oss vid frågor.

Hur kommer ni kontrollera vaccinationsbevisen?

Beviset har en QR-kod som scannas, via en mobilapplikation utgiven av våra myndigheter. Våra publikvärdar kommer att kontrollera ditt vaccinationsbeviset i huvudentrén. Ha ditt bevis redo i mobilen eller på utskrift när du anländer. Du kommer även behöva visa giltig legitimation. 

Hur skaffar jag mig ett vaccinationsbevis?

Du som är vaccinerad mot Covid-19 kan logga in på covidbevis.se och med hjälp av e-legitimation, till exempel bank-id, ladda ner ditt vaccinationsbevis. Den som inte har någon e-legitimation kan beställa ett vaccinationsbevis via en blankett på Ehälsomyndighetens webbplats. 

Vaccinationsbeviset har en QR-kod som scannas vid entrén samt kontrolleras med giltig legitimation.

Det finns olika typer av covidbevis. Observera att vi endast kommer att kunna godta giltigt vaccinationsbevis. Intyg om genomgång infektion eller negativt test kommer inte att gälla!

För ovaccinerade gäller följande.

Du som inte kan visa upp ett giltigt vaccinationsbevis kommer inte att släppas in.

På de evenemang där Hotell Falköping eller Teaterbaren står som arrangör kommer vi erbjuda återköp så länge som kravet på vaccinationsbevis gäller. I de fall då det är en extern arrangör beslutar arrangören vad som gäller för återköp. Kontakta oss vi frågor på tel. 0515-686100 eller info@hotellfalkoping.se 

Du hittar vem som står som arrangör på respektive evenemangssida.